Rein Annik

Intervjuu

Rein Annik (sünd. 1935) on pärit Narvast. Tema isa Karl oli raudteelane, kes hiljem töötas lihunikuna. Mõne aja pärast ostis Karl auto ja hakkas lihatooteid ümbruskonnas laiali vedama. Peale Reinu oli perekonnas veel kaks last. Reinu põhiliselt kasvatas ema õde Miina, kes tuli Narva Peterburist pärast enamlaste riigipööret 1917. a. Toetudes oma lapsepõlvemälestustele ja teiste inimeste käest saadud informatsioonile, jutustab Rein Punaarmee saabumisest Eestisse pärast baaside lepingu sõlmimist sügisel 1939 ja Eesti Vabariigi hävitamisest Narvas suvel 1940. 14. juunil 1941 arreteeriti Reinu lellepoeg Feliks Annik ja tema pere (lapseootel abikaasa koos pojaga) küüditati tänapäeva Tomski oblastisse. Feliks lasti Sverdlovskis maha juulis 1942, Siberis sündinud poeg ei saanud üheaastasekski, abikaasal ja vanemal pojal siiski õnnestus Siberis ellu jääda. Reinu isal oli auto, mistõttu sunniti ta küüditatavaid Narva raudteejaama vedama. Rein meenutab Teise maailmasõja sündmusi Narvas. 1944. a enne Punaarmee suurt pealetungi, mille tulemusena hävis Narva, lahkus Reinu perekond linnast. Ta naasis kodulinna alles 1954. a pärast Tallinna polütehnikumi lõpetamist. 1954.-1957. a oli Rein Nõukogude armee ajateenistuses ühes tankiüksuses Hanka järve ääres Venemaa Kaug-Idas. Pärast ajateenistust alustas ta tööd Narva elektrivõrkudes. 1967. a sai temast Narva linnanõukogu saadik. 1970. a võttis ta osa Narva tankimonumendi püstitamisest. Narva ajaloo üheks keskseks sündmuseks nõukogude okupatsiooni ajal oli Reinu sõnul Balti elektrijaama lõplik valmimine 1962. a, mis tähendas, et linna tööstus hakkas jõudsalt kasvama. See aga nõudis palju töökäsi ja inimesi hakkas saabuma igalt poolt NSV Liidust. Eestlaste ja kohalike venelaste osakaal hakkas kiiresti vähenema. Rein meenutab oma tegevust 1980. aa lõpus Eesti Vabariigi taastamise ajal. Tema ja tema mõttekaaslaste tegevus oli järjekindel, kuid sellele seisid vastu mõned teised linnanõukogu liikmed ja Narva organisatsioonid. Samuti on tal meeles nn Narva referendumi läbiviimine 1993. a. 1999.-2005. a oli Rein Narva-Jõesuu linnapea. Praegu elab ta oma kodulinnas Narvas.