Vello Malken. Kahe õpetaja küüditamislugu

Videomaterjali pikkus: 00:04:22

Teema: Inimsusevastased kuriteod, küüditamine

Seos õppekavaga: Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel

Õpitulemused

Õpilane selgitab juuniküüditamise põhjuseid ja läbiviimist ühele loole tuginedes.

Meetodi kirjeldus

TTS - Teadsin varem (v), Sain teada (+), Tahan teada (?).

 

Õppematerjali koostajad on Anni Haandi ja Jüri Käosaar.