Elu Siberis

Seos õppekavaga

Gümnaasiumi IV kursus "Lähiajalugu I - Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel"; teema: Teine maailmasõda

Gümnaasiumi VI kursus "Lähiajalugu III - 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm"; teema: inimsusevastased kuriteod

Valikuliselt võimalik kasutada ka põhikooli V kursusel "Lähiajalugu" teemade "Teine maailmasõda 1939-1945" ning "Maailm pärast Teist maailmasõda 1945-2000" raames.

Märksõnad

küüditamine, küüditatute eluolu Siberis, GULAGi vangilaagrid, Inta, Norilsk, repressioonid

Õpitulemused

Õpilane

- omab ülevaadet 1941 ja 1949. a küüditamistest Balti riikides ja GULAGi laagritest;

- mõistab, kuidas küüditamine muutis inimeste elusaatust;

- tunneb Siberisse küüditatu eluolu;

- arendab oma empaatiavõimet: asetab end Siberisse küüditatu olukorda.

Õppematerjali koostaja on Kersti Piilma.