Metsavendlus

Seos õppekavaga

Gümnaasium: Lähiajalugu II - Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel

Põhikool: 9. klass. Lähiajalugu - Vastupanu võimule

Märksõnad

vastupanu võimule, Nõukogude okupatsioon, küüditamised, Saksa okupatsioon, Omakaitse, bandiidid, julgeolekuorganid

Õpitulemused

Õpilane arutleb mälestuste põhjal metsavendluse olemuse ja metsavendade rolli üle, kujundab oma isikliku seisukoha ning põhjendab seda.

Õppematerjali koostaja on Maarja Tinn.