Ain Haas

Ülevaade vanemate põgenemisteest Rootsi

Ain Haas kirjeldab oma ema ja isa töötamist kalalaeval, hirme põgenemisel Rootsi ja kahe päevast põgenemist Klaipeda sadamast Rootsi. Isa ja ema lähisugulaste saatusest. Lisaks tema enda emotsioonid seoses Eestiga ja soov Eesti vabanemisele kaasa aidata. Külaskäigud Eestisse 80.aastatel.