Ain Haas

Intervjuu

Ain Haas kirjeldab oma vanemate Rootsi põgenemise lugu, edasist emigreerumist USA-sse. Samuti on juttu sidemetest Eestiga: rahvamuusika harrastusest, eestlusest, eesti keelest ja suhtlusest Eesti sugulastega.