Elmi Kortin (Tiidu)

Linda küla eluolu kolhooside algusaastatel

Siberi eestlaste eluolu 1930. – 1940. aastatel Linda külas. Inimesed sunniti kolhoosi. Tõrkujatelt võeti vara ära. Räägib lähemalt tööst puiduvabrikus, kus esialgu valmistati puidutooteid ja hiljem suuski.