Elmi Kortin (Tiidu)

Intervjuu

Elmi vanavanemad rändasid Eestist Siberisse 1906. a. Elupaigaks sai Linda küla, kus elasid ainult eestlased. Kokku u. 80 peret. Räägib Vene kodusõja ajast ja kolhooside loomisest nõukogude ajal. Nende pere pääses kolhoosi minekust, sest nad töötasid puiduvabrikus. Puiduvabrik rajati 1938. a. Räägib puiduvabriku tööst pikemalt. Peatub ka 1930. aastate repressioonidel. Nende külla paigutati küüditatuid ja teise maailmasõja ajal Leningradi blokaadist toodud inimesi. Elmi käis koolis 3 klassi. Pärast seda läks puiduvabrikusse tööle. Külaelanikel puudusid kuni 1973. a.-ni passid. Elmi ei kuulunud komsomoli ega komparteisse. Jutustab lähemalt ka oma perest. Tal on 3 last ja 5 lapselast. Eesti keelt nad ei räägi, kuid Elmi jaoks on eesti keele valdamine väga oluline. Ta on Eestis käinud kaks korda. Eestis meeldis talle väga.