Tiina Margus (Liias)

Isa ja tema laste küüditamine Siberisse märtsis 1949

Tiina räägib isaga koos Siberisse küüditamisest 1949. aastal, elust asumiskohas, isa tööleminekust, maja üürimisest, kartuli mahapanekust. Hiljem ostsid nad lehma ja siis tuli ka ema neile järele. Tiina on väga tänulik oma sugulastele, kes neil Siberi elu raskusi ületada aitasid.