Tiina Margus (Liias)

Isa ja tema laste küüditamine Siberisse juunis 1949

Tiina kirjeldab, kuidas neid isaga küüditati Siberisse ning nende eluolu seal. Isa läks tööle, üüris maja ja pani kohe kartuli maha. Hiljem juba ostsid lehma ja siis tuli ka ema neile järgi. Palju tänusõnu ütleb enda sugulaste kohta, kes neid sel raskel ajal aitasid.