Viivi Baladi (Koolmeister)

Intervjuu

Viivi Baladi, sünd Koolmeister (1936) sündis Tallinnas kirikuõpetaja Richard Koolmeistri peres.Perekond põgenes 1944. aastal Rootsi ja rajas kodu Västeråsi linnas. Isa jätkas teenimist kirikuõpetajana eestlaste kogudustes ning ema töötas ametnikuna. Tütar Viivi oli noorpõlves seotud paljude eestlaste ettevõtmistega, kuid õppis rootsikeelse gümnaasiumis ning asus peale lõpetamist õppima Uppsala ülikooli. Huvi võõrkeelte ja kultuuride vastu viis ta Lähis-Ida maadesse, millega ta oli seotud ka perekondlikult ehkki suurema osa oma elust on ta elanud ikkagi Rootsis. Eesti taasiseseisvumise järel avastas Viivi enda jaoks uuesti eestluse: hakkas regulaarselt külastama oma sünnimaad, täiendas eesti keele oskust ning asus korrastama ja süstematiseerima oma isa väärtuslikku arhiivi.