Ants Kraut

Kirjavahetus Gulagi vangi ja tema perekonna vahel

Ants Kraut (sünd. 1955) näitab materjale, mis kuulusid tema isale Akselile (sünd. 1920) Gulagi vangilaagris. Rasketes elutingimustes üritas Aksel säilitada positiivset meeleolu, viies oma mõtteid kõrvale näiteks vene keele õppimise või markide kogumisega. Tema ja Antsu ema kirjavahetusest võis välja lugeda sama suhtumist, mis ei lubanud kummalgi poolel meeleheitesse sattuda. Säärase suhtumise üks teine põhjus oli tsensuur, mille tingimustes tuli ka raskustest „läbi lillede“ kirjutada. Nii sai näiteks Aksel teada, et vahepeal oli tema abikaasa koos kolme lapsega Siberisse küüditatud: talle sai teatavaks, et tema „pere asus uude elukohta“.