Linden Viinalass

Intervjuu

Linden Viinalass räägib oma isa elukäigust, kes põgenes 1944. aastal Eestist Saksamaale ja siirdus sealt edasi Kanadasse. 1995. aastal isa surma järel tuli Linden Eestisse inglise keelt õpetama. Kavatses jääda aastaks, kuid tal tekkis Eestiga tugev side ja ta jäigi Eestisse elama.